تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر در برنامه های آموزشی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، شرکت داشته اند! باعث خرسندی ماست بتوانیم افراد بیشتری را به تالاب انزلی دعوت کنیم.

مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی شامل برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری در سال ۲۰۰۴ توسط آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) احداث شد. این مرکز، اولین مرکز آموزش زیست محیطی در ایران می باشد. با این وجود پس از احداث، به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفت. حفاظت از تالاب یک ماموریت بلند مدت می باشد. بنابراین آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان و افراد محلی یکی از مهم اجزای این پروژه می باشد.

تیم کارشناسی جایکا از برگزاری برنامه های تجربه محور به منظور درک طبیعت تالاب در سلکه که بهترین برنامه برای آموزش دانش آموزان و مردم محلی حاشیه تالاب انزلی محسوب می گردد، پشتیبانی می کند.

تاکنون به طور دقیق ۵۸ برنامه آموزش زیست محیطی در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برگزار شده است و از ابتدای فاز دوم پروژه تا ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۶،تعداد ۱۲۵۰ نفر در این برنامه ها شرکت نموده اند.

مرکز آموزش زیست محیطی توسط جایکا در حال تجهیز می باشد و تعمیرات مرکز و احداث بیوتوپ از اقدامات در دست اجراست. تیم کارشناسی جایکا امیدوار است که این مرکز به منظور ترویج فعالیت های حفاظت از تالاب انزلی به خوبی و به طور پایدار و مداوم مورد بهره برداری قرار گیرد.