فعالیت های پایلوت مشترک

عملیات اجرایی سیستم وکیوم جمع آوری فاضلاب

  • هدف: پیشبرد توسعه سیستم جمع آوری فاضلاب به روش وکیوم به عنوان اولین قدم در راستای کاهش بار آلودگی آب ورودی از مناطق شهری.
  • خروجی: تا کنون 12.8 کیلومتر لوله، 170 محفظه (منهول) و واحد شیر خلاء، راه اندازی و اصلاحات سیستم وکیوم فاضلاب و همچنین یک ژنراتور برق برای مواقع اضطراری در بخش کولیور شهر انزلی خریداری و نصب شده است.
  • برنامه های آتی: عملیات اتصال منازل به سیستم وکیوم فاضلاب انجام خواهد شد.
عملیات اجرایی سیستم وکیوم جمع آوری فاضلاب
عملیات اجرایی سیستم وکیوم جمع آوری فاضلاب
عملیات اجرایی سیستم وکیوم جمع آوری فاضلاب
عملیات اجرایی سیستم وکیوم جمع آوری فاضلاب