احداث ایستگاه جمع آوری کار آمد پسماند و ترویج کمپوست یکی از اهداف اصلی زیر کمیته پسماند، در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی می باشد. بعد از جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص کمیت و کیفیت پسماند تولید شده در روستای دهنه سر شیجان به عنوان روستای پایلوت، مراحل انتخاب زمین و شرکت ساختمانی، جهت احداث ایستگاه جمع آوری پسماند انجام گرفت. به این ترتیب، طی توافق انجام شده با شرکت سازنده، این ایستگاه تا انتهای شهریور ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

این ایستگاه شامل سه کانکس با مساحت 21 متر مربع ( 3*7)، 12 متر مربع (3*4)، 4 متر مربع (2*2) و یک سازه که به ترتیب به منظور تحویل و تفکیک پسماند خشک، بسته بندی محصول نهایی کمپوست، دفتر ایستگاه و محل تولید کود کمپوست از پسماند تر در نظر گرفته شده است.

هدف از احداث این ایستگاه، تفکیک پسماند خشک و تر و تحویل آن به ایستگاه در قبال مشوق های کوچک مالی یا فرهنگی می باشد. پسماند تر که بیشترین حجم پسماند تولیدی این روستا را تشکیل می دهد، طی انجام پروسه تخمیر، تبدیل به کود کمپوست خواهد شد که در مصارف باغبانی و کشاورزی این روستا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از آنجایی که روستای دهنه سر شیجان در فاصله نزدیکی از تالاب انزلی قرار دارد و در مجاورت رودخانه منتهی به تالاب می باشد، مدیریت پسماند در این منطقه نقش قابل توجهی در کاهش پسماند ورودی به تالاب را خواهد داشت.