دومین مرحله سرویس جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت روستای دهنه سر شیجان یا همکاری مشتاقانه و گرم ساکنین این روستا در  4 آبان 1396 انجام گردید.

 آقای هوسونو، کارشناس زیر کمیته مدیریت پسماند تیم جایکا نیز برای مشاهده نزدیک وضعیت و سیستم جمع آوری  نیز در این فعالیت شرکت داشتند. طبق مشاهدات ایشان، راننده ماشین حمل زباله که از بومیان روستا هستند، مهارت ارتباطی حسنه ای با خانوارها داشتند که این رفتار نقش عمده ای در این نوع فعالیتها ایفا می کند. به علاوه، همکاری ساکنین روستا در ذخیره زباله های خشک جهت تحویل به ایستگاه پسماند بدون چشم داشتی، بسیار تحسین برانگیز است.

اولین مرحله جمع آوری زباله خشک در 27 مهر 96 انجام گرفت. مقرر گردید زباله های خشک روستا، روزهای پنجشنبه از ساعت 9:00 الی 11:00 صبح، و جمع آوری زباله های غیر قابل بازیافت نیز در صبح روزهای چهارشنبه انجام گیرد.