کمپین 10 روزه آزمایشی “سیستم بازگرداندن پسماند از تالاب” که چهارمین فعالیت پایلوت مشترک زیر کمیته مدیریت پسماند در کمیته مدیریت تالاب انزلی است، با حمایت فنی پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی-فاز دوم، در طی تعطیلات نوروز از 29 اسفند95 تا 8 فروردین 96 در شهر انزلی و در 5 ایستگاه قایقرانی که توسط تعاونی اسکله داران این شهر انتخاب گردیده اجرا خواهد شد.

جامعه هدف در کمپین این دوره گردشگران خواهند بود. دومین گروه هدف که قرار است در کمپین بعدی و در فصل صید مورد تحقیق قرار گیرند ماهیگیرانی هستند که به طور تفریحی ماهی می گیرند و از آنجایی که نسبت به توریستها مدت زمان بیشتری را در تالاب سپری می کنند اقدام به رها کردن پسماند بیشتری در تالاب می نمایند.

در طی این کمپین تعداد 200 پرسشنامه که مضمون عمده آن میزان آگاهی گردشگران از تالاب انزلی و همچنین مساله پسماند در این منطقه است، توسط محققینی که در 5 ایستگاه منتخب مستقر می باشند کامل خواهد شد. این پروژه تعدادی مخزن زباله در اختیار ایستگاه ها قرار خواهد داد و بنر های زیست محیطی نیز در این مکانها نصب خواهد شد و کیسه های زباله به گردشگران داده خواهد شد تا آنها را ترغیب به باز گرداندن زباله و ریختن در مخزنهای در نظر گرفته شده در ایستگاه نمایند. کمپین مورد نظر قرار است با همکاری اداره محیط زیست انزلی، شهرداری انزلی و تعاونی اسکله داران شهر انزلی اجرا گردد.