سومین کارگاه آموزشی تولید کمپوست خانگی از پسماند تر که یکی از مجموعه فعالیتهای پایلوت مشترک در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی – فاز دوم- می باشد، روز چهارشنبه 5 اسفند 94 در مسجد روستای دهنه سر شیجان با حضور معاون مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، آقای دکتر اکودا، و کارشناس گروه مدیریت پسماند جایکا، آقای مومن پور، برگزار گردید.

هدف اصلی برگزاری چنین کارگاهی تشریح طرح کمپوست خانگی و معرفی پیش نیازهای مربوط به ایجاد سایت کمپوست در هر یک از خانه ها در روستا می باشد.

در این کارگاه حدود 80 دانش آموز از دبستان شهید رحمت مولایی روستای دهنه سر شیجان و اولیای دانش آموزان و مدیر دبستان و نیز اعضای شورای روستا و دهیار دهنه سر شیجان شرکت داشتند.

در ابتدا دهیار روستای دهنه سر شیجان، آقای مولایی، در خصوص مشکلات پسماند در این روستا صحبت کردند و خواستار مشارکت و همکاری اهالی روستا برای رفع مشکلات موجود شدند. ایشان همچنین از برخی از روستاییان که برای انجام طرح کمپوست خانگی داوطلب شده بودند قدر دانی نمودند. و نیز از تیم کارشناسی جایکا که در راستای آموزش و افزایش آگاهی روستاییان تلاش میکنند تشکر به عمل آوردند.

پس از آن آقای دکتر اکودا دلایل حضور گروه کارشناسی جایکا در گیلان را عنوان نمودند و فرمودند که محافظت از تالاب انزلی به عنوان مهمترین پدیده در منطقه از عمده اهداف گروه جایکا می باشد.

دو نفر از داوطلبین کارگاه آموزشی قبلی در خصوص تجارب خویش از تهیه کمپوست خانگی برای سایرین مطالبی ارائه نمودند.

در پایان ریاست شورای روستا از خانواده ها دعوت کردند تا برای داشتن یک روستای پاک در طرح کمپوست خانگی مشارکت نمایند. ایشان اطمینان دادند تا محصول نهایی کمپوست توسط دهیاری روستا خریداری شود تا از این طریق انگیزه روستاییان برای شرکت در این فعالیتها افزایش یابد.

پس از خاتمه کارگاه آموزشی تعدادی از شرکت کنندگان با نظارت تیم کارشناسی جایکا برای انجام طرح کمپوست خانگی ثبت نام نمودند.