تیم کارشناسی جایکا، یک سری برنامه های آموزش”نحوه استفاده از پهپاد” را برای کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و به منظور افزایش ظرفیت مدیریتی در راستای حفاظت از تالاب انزلی برگزار نموده است. در تاریخ 12 اسفند ماه 1397، سومین دوره آموزشی با شرکت سه نفر کارآموز، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در روستای جیرسرباقرخاله برگزار گردید.

آقای آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، آموزش عملی راه اندازی درست پهپاد را برای هر یک از کارآموزان اجرا کرد. این دوره آموزشی شامل بخشهای متعددی از جمله راه اندازی قبل از پرواز و روش های عملیاتی از جمله روش برخاست/ فرود، کنترل جهت هواپیما، گرفتن عکس از اهداف و غیره می باشد. با در نظر گرفتن ایمنی بعنوان الویت اصلی در این عملیات، کارآموزان با کاربرد چندمنظوره پهپاد آشنا شدند و دانش و مهارت های پایه مربوطه را بدست آوردند، اما تمرینات مداوم ضروری می باشد، اما از آنجائیکه این اولین تجربه برنامه آموزشی پهپاد برای هر سه شرکت کننده بوده است، تمرینات مداوم ضرورت دارد. آقای آئوکی همچنین بر اهمیت کنترل دقیق روی صفحه نمایشگر، به ویژه توجه به شاخص های سیگنال GPS، وضعیت مصرف باتری و هشداردهنده های مربوط به شرایط آب و هوایی سخت مانند باد قوی تاکید داشتند.

پهپاد به طور گسترده ای برای نظارت بر پوشش گیاهی و حیات وحش، شناسایی کاربری های غیر قانونی اراضی و کنترل شکار غیرقانونی به عنوان ابزاری موثر جهت مدیریت بهتر تالاب انزلی مورد استفاده قرار می گیرد. در آموزش عملی بعدی در این زمینه، دامنه آموزش ها گسترش می یابد، که شامل بررسی داده های جمع آوری شده پهپاد بر روی صفحه نمایشگر LCD در ایستگاه های محیط بانی می باشد که با حمایت این پروژه نصب خواهند شد.