سومین برنامه از دوره آموزشی پنج مرحله ای برای اعضای زیرکمیته آموزش زیست محیطی در تاریخ 11 آبان ماه 1396 در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برگزار شد.

این برنامه با حضور 36 نفر شرکت کننده از ادارات محیط زیست استان گیلان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست، و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان با همکاری اداره کل استان گیلان و تیم کارشناسی جایکابا هدف فراگیری بازیهای طبیعت در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی و فراگیری فعالیتهای آموزش زیست محیطی تجربه محور در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برگزار گردید.

خانم جونکو ماساکی، کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا، با نگاهی به برنامه های پیشین، هدف از اجرای این برنامه را توضیح دادند و سپس اعضای شرکت کننده بصورت آزمایشی دو بازی زیست محیطی که یکی از آنها برای اجرا در داخل کلاس و دیگری برای خارج از کلاس طراحی شده بود، اجرا کردند.

پس از اجرای این بازی ها، شرکت کنندگان در مورد اجرای این برنامه برای گروههای سنی کودکان و نوجوانان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود و در مواردی اصلاحات آن پرداختند.

به موازات این برنامه شرکت کنندگان با استفاده از امکانات موجود به پرنده نگری پرداختند.