به منظور اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به فعالیت پایلوت مشترک با بسیاری از سازمان‌های مرتبط شامل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واقع در تهران و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری سایر استان‌ها، یک سمینار در تاریخ هفتم شهریور ماه 1396 در سالن کنفرانس هتل بزرگ سفید کنار انزلی برگزار گردید و در روز بعد از آن یک بازدید میدانی نیز صورت گرفت. فعالیت پایلوت مشترک، اقدامی است به منظور کنترل فرسایش در مناطق کوهستانی حوضه آبخیز تالاب انزلی که با کاهش مقدار رسوبات ورودی به تالاب، در حفاظت از تالاب انزلی مؤثر است.

اطلاعات به اشتراک گذاشته ‌شده از طریق این سمینار در توسعه ظرفیت کاری سازمان‌های مرتبط به خصوص ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری که مسئولیت کنترل فرسایش و رسوب در مناطق کوهستانی را دارند بسیار تأثیر گذار بود. به ترتیب 54 نفر و 34 نفر در روز سمینار و در برنامه بازدید میدانی حضور داشتند. شرکت کنندگان در این برنامه از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شامل آقای گرشاسبی، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان و 6 نفر دیگر از اعضای آن سازمان، استانداری گیلان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، ساری، چالوس و استان چهارمحال و بختیاری (مدیران و کارشناسان)، دفتر جایکا در ایران، دستگاه‌های مرتبط در استان گیلان (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، مرکز زمین شناسی و اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان) و تیم کارشناسی جایکا در پروژه تالاب انزلی بودند.

تجارب موفق مدیریت آبخیز متشکل از مطالعه، برنامه ریزی، طراحی و اجرای کنترل فرسایش همراه با فنّاوری‌های ژاپنی و سیستم مدیریتی، با شرکت کنندگان نشست به اشتراک گذاشته شد. فعالیت پایلوت مشترک پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی توسط آقای ایمایی، کارشناس مدیریت آبخیز تیم کارشناسی جایکا ارائه شد و همچنین فعالیت‌های آبخیزداری استان مازندران توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری و چالوس و استان‌های گلستان و چهارمحال و بختیاری توسط نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هر یک از استان‌ها ارائه گردید. حاضرین در مراسم با دقت به ارائه‌های صورت گرفته توجه نمودند و مسائل بسیاری در ارتباط با مدیریت آبخیز مشتاقانه مورد بحث قرار گرفت.

کارشناسان تیم جایکا امیدوارند که اطلاعات به اشتراک گذاشته شده از طریق این سمینار و بازدید میدانی که شامل تکنولوژی و مدیریت ژاپنی و سایر مسائل بحث شده می‌باشد، برای بهبود بیشتر ظرفیت کاری تمامی سازمان‌های شرکت کننده مورد استفاده واقع شود و بر حفاظت تالاب و حفاظت مناطق کوهستانی ایران تأثیر گذار باشد.