سمینار و نمایشگاه مشترک بین فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی (AWEMP2) و طرح حفاظت از تالاب های ایران (CIWP2) به منظور به اشتراک گذاری تجارب دو پروژه، در تاریخ 7 اسفند 1397 در سالن کنفرانس هتل کادوس رشت برگزار شد. 30 نفر از اعضای طرح حفاظت از تالاب های ایران- فاز دوم از ادارات حفاظت محیط زیست 16 استان، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مرکز منطقه ای رامسر در این سمینار حضور یافتند. علاوه بر این، 27 نفر از اعضای پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم از استان گیلان نیز در این سمینار شرکت نمودند.

فاز دوم پروژه حفاظت از تالاب های ایران یک پروژه تحت UNDP به منظور افزایش پایداری مناطق حفاظت شده تالابی ایران و حفاظت از تنوع زیستی دارای اهمیت جهانی آن می باشد. این امر با تاسیس طرح های مدیریت تالاب بر پایه اکوسیستم و ساختار هماهنگی بین بخشی برای 15 تالاب مهم ایران میسر می شود. پروژه مذکور با حمایت مالی دولت ژاپن انجام شده است.

دکتر باقرزاده کریمی، مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور سخنان آغازین سمینار را ایراد کردند.

آقای آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، هدف از برپایی سمینار مشترک را بیان نمود. در جلسه صبح، 4 ارائه مطلب به شرح زیر در نظر گرفته و اجرا شد:

(1) آقای دکتر آبشت: مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران، به معرفی بکارگیری راهکار زیست بومی در تهیه طرح های مدیریت یکپارچه تالاب پرداختند.

(2) خانم فلسفی، هماهنگ کننده طرح حفاظت از تالاب های ایران- فاز دوم، تجربیات پروژه حفاظت از تالاب های ایران در خصوص “پروژه احیای دریاچه ارومیه با مشارکت جامعه محلی در ایجاد کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی” را با حضار به اشتراک گذاشتند.

(3) آقای احمدی، هماهنگ کننده طرح حفاظت از تالاب های ایران- فاز دوم در خصوص نصب ایستگاه های پایش آنلاین در تالاب ها سخنانی ایراد نمودند.

(4) خانم فلسفی در خصوص پرداخت برای خدمات اکوسیستمی مطالبی را ارائه نمودند.

در جلسه عصر، 4 ارائه مطلب درباره فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی به شرح زیر اجرا شد:

(1) آقای آئوکی به معرفی پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی – فاز دوم پرداختند.

(2) آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب و آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا درباره چالش های حفاظت از اکوسیستم تالاب توضیحاتی را ارائه نمودند.

(3) آقای عمویی، هماهنگ کننده اکوتوریسم از تیم کارشناسی جایکا، درباره توسعه اکوتوریسم جامعه محور به ارائه مطلب پرداختند.

(4) آقای روشنی، کارشناس آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان درباره آموزش زیست محیطی تجربه محور در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، توضیحاتی ارائه کردند.

همچنین، طرح حفاظت از تالاب های ایران – فاز دوم و پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم پنل ها، پوستر، مواد چاپی درباره فعالیت های خود را در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده و فیلم مربوط به فعالیت های پروژه را نیز در مقابل سالن کنفرانس برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشتند.

تور مطالعاتی در روز دوم یعنی در تاریخ 8 اسفند برگزار شد. در ابتدا شرکت کنندگان از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه بازدید کرده و امکانات و تاسیسات آموزش تجربه محور را تجربه نمودند.

سپس به مرکز اکوتوریستی تالاب انزلی در روستای جیرسرباقرخاله رفته و فعالیت های اکوتوریسم تجربه محور را در قالب تور مطالعاتی مشاهده کردند. در پایان اعضای تور مطالعاتی به ایستگاه پسماند رفته و از فعالیت مدیریت پسماند توسط اهالی روستا در روستای دهنه سر شیجان، بازدید کردند.

این تور مطالعاتی برای اعضای هر دو پروژه، تجارب بسیار و تمرین مناسبی برای انجام فعالیت های حفاظت از تالاب در بر داشته است. امید است با کسب چنین تجارب و تمارین مشابه و مطلوب، امر حفاظت از تالاب به طور گسترده و فراگیر در ایران تحقق یابد.