سمینار زیرکمیته مدیریت پسماند در تاریخ 23 آبان 1398 در هتل بزرگ سفید کنار انزلی جهت اشتراک گذاری و توسعه اطلاعات مربوط به فعالیتهای پایلوت مشترک زیر کمیته مدیریت پسماند که در مناطق روستایی حوضه تالاب تحت پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم- اجرا شده، برگزار گردید.

در مجموع 36 نفر از سازمانهای مرتبط در این سمینار حضور داشتند که 10 نفر از شرکت کنندگان، دهیاران روستاهای حاشیه تالاب انزلی و برخی از آنها سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه مدیریت پسماند بودند.

کل فعالیتهایی که توسط زیرکمیته مدیریت پسماند در مناطق هدف انجام گرفته شامل فعالیت جمع آوری کارآمد پسماند خشک قابل بازیافت، ترویج کمپوست خانگی، پایش پسماند رها شده در رودخانه ها و معرفی سیستم جمع آوری پسماند از تالاب انزلی می باشد.

با پایان یافتن برنامه سمینار ، تعدادی از شرکت کنندگان از فعالیتهای انجام شده  توسط جایکا در روستای دهنه سر شیجان از جمله آموزش روستائیان جهت تحویل زباله خشک به ایستگاه پسماند، تهیه کمپوست خانگی و تفکیک زباله از مبدا، از دهنه سر بازدید به عمل آوردند.