بررسی خزندگان و دوزیستان، بعنوان بخشی از فعالیت مشترک “بررسی جامع اکوسیستم در زیرکمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب، در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، به پایان رسیده است. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، در مجموع ۱۷ گونه خزنده و دوزیست در داخل و اطراف تالاب انزلی ثبت شده اند. برخی از این گونه ها، نظیر قورباغه مردابی، مار آبی، و مار چلیپر زیست توده(بیوماس) بالایی دارند و بخش مهمی از زنجیره غذایی و اکوسیستم تالاب انزلی می باشند. مصرف کنندگان رده بالا، از جمله سمور آبی، حواصیل خاکستری و پرستوی دریایی معمولی از دوزیستان و خزندگان بجای ماهیان و بعلت زیست توده بالای آنها تغذیه می کنند.

این یکی از ویژگیهای منحصر به فرد اکوسیستم تالاب انزلی می باشد. از سوی دیگر، روشن شده است که برخی از گونه های بومی، نظیر قورباغه جنگلی و لاک پشت خزری، بسیار نادر هستند و با فشارهای ناشی از فعالیت های انسانی و سایر مشکلات مواجه می باشند.

از اینرو سازمانهای مردم نهاد (جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما) در نظر دارد سمیناری را به منظور به اشتراک گذاشتن نتایج حاصل از این بررسی روز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ در دفتر گفتمان شهر سالم واقع در رصدخانه کوشیار گیلانی برگزار نماید.

ساعت سمینار

بخش اول : ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۳۰ (جهت شرکت اعضای سازمانهای مردم نهاد استان گیلان)

بخش دوم : ۱۶:۰۰الی ۱۸:۳۰  (جهت شرکت معلمان مدارس و عموم مردم)

در این سمینار که شرکت در آن برای عموم مردم، معلمان مدارس و سازمان های مردم نهاد آزاد می باشد، آقای مظفری محقق این بررسی به گزارش نتایج حاصل از آن خواهد پرداخت.

آدرس: رشت، یخسازی، بلوار شهید افتخاری، تالاب عینک، روبروی پارک میخک، خیابان شهید بابایی، رصد خانه کوشیار گیلانی، دفتر گفتمان شهر سالم.