سمینار دو روزه توسعه پایدار، آمار و اقتصاد محیط زیست با حضور روسا، معاونان و کارشناسان اداره آموزش و پژوهش، از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای مختلف به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، و با همکاری تیم کارشناسی جایکا در تاریخ 27 و 28 بهمن ماه 1397 در استان گیلان برگزار شد. روز نخست این سمینار در هتل نرگس زیباکنار و با حضور جناب آقای محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان و آقای امیدی نیا معاون آموزشی و پزوهشی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران آموزشی استان ها برگزار شد.

در روز دوم، که در تاریخ 28 بهمن ماه 1397 برگزار شد، برنامه میدانی به منظور به اشتراک گذاری تجربیات فعالیتهای آموزش زیست محیطی در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی، فاز دوم برگزار شد، شرکت کنندگان از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه بازدید کردند. آقای هیتوشی واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی، از تیم کارشناسی جایکا به معرفی تاریخچه و مفهوم مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی تجربه محور با استفاده از این مرکز و همچنین تاریخچه برنامه های آموزش زیست محیطی در ژاپن پرداختند. سپس بازدیدکنندگان بعد از آشنایی با امکانات آموزش زیست محیطی تجربه محور به بازدید میدانی رفتند تا اکوسیستم تالاب را از نزدیک و از طریق فعالیتهایی شامل پرنده نگری درک کنند. در خلال این برنامه، سمن های شرکت کننده درباره بازگشایی عمومی مرکز توضیحاتی به شرکت کنندگان ارائه دادند. در پایان بازدید از مرکز سلکه خانم ژیلا مهدی آقایی، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی از سازمان محیط زیست و آقای سترگی، رئیس اداره آموزش و پژوهش از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، با تقدیم لوح تقدیر از حمایت های آقای واتانابه و خانم ماساکی، کارشناسان آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

تیم کارشناسی جایکا و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، امیدوارند که شیوه های مفید اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی تجربه محور این پروژه در استانهای دیگر ایران نیز گسترش و مورد اجرا واقع شوند.