“کارگاه ساخت لانه خفاش” به عنوان یکی از فعالیتهای آموزش زیست محیطی توسط تیم کارشناسی جایکا، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه، در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1395 برگزار گردید. 18 نفر از دانش آموزان دبیرستان شاهد امام خمینی فومن در این کارگاه شرکت نمودند.

یک دسته خفاش ها پشت تابلوی درب ورودی مرکز آموزش زیست محیطی سلکه زندگی می کنند. هر چند خفاشها نقش مهمی در اکوسیستم تالاب ایفا می کنند، اما فضولات آنها از لحاظ بهداشتی مناسب نبوده و منظره زشتی را بوجود آورده است. بنابراین محل زندگی آنها باید تغییر پیدا می نمود. تیم کارشناسی جایکا به منظور کاهش اثرات خفاشها اقدام به ساخت لانه جدید برای خفاشها و نصب آنها روی دیوار خروجی مرکز آموزش زیست محیطی سلکه نمود. لانه خفاشها محلی برای استراحت این موجود است که بوسیله چوب ساخته می شود. تاکنون لانه های زیادی برای خفاشها در کشورهای غربی و ژاپن ساخته شده است.

در ابتدای این کارگاه، آقای رهنما کارشناس آموزش زیست محیطی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان توضیحاتی درباره تاریخچه کنوانسیون رامسر، اکوسیستم تالاب و اهمیت تالاب انزلی، به عنوان یکی از سایتهای ثبت شده رامسر که دارای ارزش بین المللی داشته و یکی از سایتهای شناخته شده برای زمستان گذرانی پرندگان است، ارائه دادند. سپس آقای واتانابه کارشناس آموزش زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا، توضیحاتی را در زمینه بوم شناسی خفاشها و هدف از ساخت لانه برای آنها ارائه نمودند.

آقای دودمانی چگونگی ساخت لانه خفاش را به دانش آموزان توضیح داده و آنها ساخت لانه خفاش را تجربه کردند.

بعلاوه دانش آموزان از تالاب انزلی بازدید کرده و از برج پرنده نگری برای تماشای پرندگان استفاده نمودند.

در پایان لانه ساخته شده روی دیوار جانبی درب ورودی مرکز آموزش زیست محیطی نصب گردید. احتمالاً این اولین لانه خفاش ساخته شده در ایران است و این گروه از دانش آموزان اولین سازندگان لانه خفاش در ایران می باشند.

تیم کارشناسی جایکا امیدوار است لانه جدید نصب شده برای خفاشها، محل مناسبی برای زندگی آنان باشد.