هدف از ایجاد این زیرکمیته تخصصی، شناسایی دقیق وضعیت کنونی اکوسیستم تالاب، و ایجاد توازن در اکوسیستم در راستای حفظ منابع طبیعی تالاب انزلی برای نسل های آینده می باشد. این زیر کمیته شامل سه کارگروه زیر می باشد.

1- کارگروه احیا و حفاظت تالاب:

هدف این کارگروه بررسی دقیق وضعیت کنونی اکوسیستم تالاب ، احیا و حفاظت فعال اکوسیستم تالاب از نقطه نظر مدیریت اکولوژیک می باشد.

فعالیتهای پایلوت مشترک این کارگروه در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی شامل:

1- بررسي ميداني فراگير در زمينه تنوع زيستي در داخل و اطراف تالاب انزلي به منظور شفاف سازي داده هاي پايه اكوسيستم و حذف نام تالاب از يادداشت مونترو (مثال: تعيين مسير تردد پرندگان مهاجر با استفاده از ماهوارهای).

2- احياي گستره هاي آبي و اكوتون در خشكي

3- مديريت مطلوب پيشروي پوشش گياهي در مناطق آبي نظير پوشش نيزار و جنگل

4- فعاليت هاي برداشت گونه هاي مهاجم بيگانه نظير آزولا

اعضای کارگروه احیا و حفاظت تالاب شامل:

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، اداره کل شیلات استان گیلان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، افراد صاحب نظر در خصوص اکوسیستم تالاب و سازمانهای مردم نهاد از اعضای این کارگروه می باشند

2- کارگروه پایش به منظور دستیابی به مدیریت تطبیقی (مدیریت آب و اکولوژی):

هدف این کارگروه پایش مستمر داده های معتبر در داخل و اطراف تالاب انزلی در راستای دستیابی به مدیریت تطبیقی تالاب می باشد.

فعالیتهای این کارگروه در پروژه مدیریت تالاب انزلی- فاز دوم شامل:

  • فعاليت هاي پايش مستمركيفيت آب و تنوع زيستي در داخل و اطراف تالاب انزلي
  • نصب دستگاه هاي اندازه گيري خودكار نظير شاخص سطح آب در داخل و اطراف تالاب
  • فعاليت هاي پايش بر اساس دستورالعمل مربوط مثال: تنوع زيستی (پرندگان، ماهيها، ماكروفيت، فيتوپلانكتون، زئوپلانكتون، بنتوز) كيفيت آب، كيفيت رسوب، ميزان سطح آب، آيتم هاي اقتصادي

 

اعضای کارگروه پایش شامل:

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان و افراد صاحب نظر در خصوص اکوسیستم تالاب از اعضای این کارگروه می باشند.

3- کارگروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی:

هدف این کارگروه استفاده از طرح منطقه بندی و ضوابط کاربری به منظور تفکیک فعالیت های چالش بر انگیز در وضعیت کنونی داخل و اطراف تالاب و کاهش ستیز و کشمکش بین کاربران می باشد. اولین طرح منطقه بندی زیست محیطی در فاز یک پروژه در کمیته مدیریت تالاب انزلی به ریاست استاندار در سال 2012 تصویب شد.

فعالیتهای این کارگروه در پروژه مدیریت تالاب انزلی- فاز دوم شامل:

  • به روز رساني طرح منطقه بندي بر اساس مرزبندي تالاب
  • ايجاد نظام مديريت كاربري اراضي
  • تهيه ضوابط و يا دستورالعمل براي كاربري اراضي در داخل و اطراف تالاب انزلي
  • نصب تابلوي راهنما در مرز زون ها

ICCA و SATOYAMA ارتقاي استفاده پايدار با روش ابتكاري (منطقه حفاظت شده توسط جوامع بومي)

اعضای کارگروه منطقه بندی شامل:

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گیلان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان، اداره کل راه، مسکن و شهرسازی استان گیلان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان، شهرداری ها، اتحادیه آب بندان داران، افراد صاحب نظر در خصوص اکوسیستم تالاب از اعضای این کارگروه می باشند.

تعریف زون ها

اکوسیستم-محدوده-زون

فعالیت‌های مجاز زون ها

فعالیت های مجاز زون ها

نقشه تالاب