کمیته مدیریت تالاب انزلی تحت استانداری گیلان و با پشتیبانی تیم کارشناسی جایکا تشکیل و دارای شش زیر کمیته فنی می باشد که یکی از آنها زیر کمیته اکوتوریسم می باشد. این زیر کمیته شامل نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری گیلان می باشد.

مفهوم اکوتوریسم تالاب انزلی

مفهوم اکوتوریسم تالاب انزلی در شکل 4.1 نشان داده شده است. اکوتوریسم تالاب انزلی، از طریق ایجاد ارتباط بین محیط طبیعی با گردشگری و جامعه محلی موجب بالارفتن ارزش تالاب انزلی خواهد شد. اکوتوریسم موجب تقویت حس غرور و علاقه افراد محلی به محل زندگی شان خواهد شد. اکوتوریسم تالاب انزلی عاملی جهت ایجاد ارتباطی نزدیک بین محیط زیست طبیعی، گردشگری و جامعه محلی می باشد. گردشگران و افراد بومی ، به محیط طبیعی و فرهنگی خود احترام بیشتری گذاشته و بیشتر قدردان آن خواهند بود. علاوه بر این اکوتوریسم تالاب انزلی موجب ایجاد اقتصاد خود پایدار در اطراف تالاب انزلی و همچنین چرخه ای مثبت بین گردشگری ، اقتصاد محلی و محیط زیست خواهد شد.

 چارت زیر کمیته اکوتوریسم

اکو توریسم اکو توریسم