هدف زیر کمیته آموزش زیست محیطی ایجاد درک پایه ی مشترک میان سازمانهای ذیربط که عهده دار نقش ها و مسئولیت هایی در اجرای فعالیتهای آموزش زیست محیطی، با استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی می باشند.

از طریق اجرای فعالیت های تجربی آموزش زیست محیطی بر اساس طرح اجرایی، از شرکت کنندگان در برنامه آموزش زیست محیطی انتظار می رود: آگاه باشند، اقدام نمایند، به طور داوطلبانه شرکت کنند، نه تنها در فعالیتهای حفاظت از تالاب انزلی (به طور خاص)، بلکه در زمینه های گوناگون فعالیت های حفاظت زیست محیطی (به طور عام).

فعالیت های پایلوت مشترک زیر کمیته آموزش زیست محیطی شامل اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی با استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی سلکه، اجرای محتوای درسی مرتبط با آموزش زیست محیطی برای مدارس، اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر و فعالیت های روابط عمومی می باشد. همچنین مشارکت با زیرکمیته اکوتوریسم جهت طراحی و ساخت مرکز بازدید کنندگان انزلی ضروری است.

سازمانهای ذیربط در این زیر کمیته شامل: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمانهای مردم نهاد (جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان، موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما و انجمن کودکان سبزاندیش) می باشند.

آموزش زیست محیطی

مرکز آموزش زیست محیطی سلکه

مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی درسال1382-1383 و در «مطالعه مدیریت یکپارچه حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی»، به منظور توسعه آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی بنا نهاده شد. مرکز آموزش تالاب انزلی، در مجاورت پناهگاه حیات وحش سلکه، در مرکز بخش جنوبی تالاب انزلی واقع شده است. این مرکز متشکل از تاسیسات مختلفی شامل، یک ساختمان یک طبقه با یک کلاس، ساختمانی مجزا به عنوان سرویس بهداشتی، یک برج پرنده نگری به ارتفاع 6 متر در محل استقرار ایستگاه محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در مجاورت پناهگاه حیات وحش سلکه، یک اسکله برای پهلو گرفتن قایق، میان محل استقرار مرکز و پناهگاه حیات وحش، مسیر چوبی پیاده روی به مسافت 50 متر به سمت منطقه آبی داخل پناهگاه، و یک مخفیگاه پرنده نگری می باشد که در انتهای مسیر چوبی پیاده روی، در پناهگاه واقع شده است.  

مرکزآموزش زیست محیطی سلکه و تاسیسات آن درمطالعه طرح جامع توسط «کمیته مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی – فاز یک» از سال  1387 الی 1391 احداث و بازسازی شد.

این مرکز اولین مرکز آموزش تالاب در ایران است. اگر چه مرکز در مقیاس کوچک است، اما بصورت نامنظم برای فعالیتهای آموزشی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و سازمانهای مردم نهادمورد استفاده قرار می گیرد.

در خلال طرح اجرایی، فعالیتهای آموزش زیست محیطی تنها در مرکز آموزش زیست محیطی اجرا نخواهد شد. هر چند که این مرکز همچنان

به عنوان یکی از اصلی ترین امکانات آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی بشمار می آید، که باید با ایجاد امکانات جدید، توسعه یافته و مورد بهره برداری منظم قرار بگیرد. اگر می خواهید از امکانات مرکز جهت برنامه های تجربه محور استفاده نمایید، لطفا با کارشناس آموزش زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان تماس حاصل نمایید.

فضای داخلی مرکز آموزش زیست محیطی

فضای داخلی مرکز آموزش زیست محیطی

فضای استراحت

فضای استراحت

مسیر چوبی (پل)

مسیر چوبی (پل)

مرکز آموزش زیست محیطی

مرکز آموزش زیست محیطی

مخفیگاه پرنده نگری

مخفیگاه پرنده نگری

برج پرنده نگری

برج پرنده نگری