تالاب انزلی زیستگاه بسیار مهمی برای زمستان گذرانی، جوجه آوری و توقفگاه موقت بسیاری از پرندگان مهاجر می باشد، هرچند اغلب مسیرهای مهاجرت پرندگان در تالاب انزلی ناشناخته است. به منظور شناسایی مسیرهای مهاجرت پرندگان مهاجر در تالاب انزلی، ردیابی ماهواره ای با استفاده از سیستم ARGOS بعنوان بخشی از بررسی جامع اکوسیستم برنامه ریزی شده است.

سیستم آرگوس (http://www.argos-system.org) یک سیستم جهانی موقعیت یاب ماهواره ای و جمع آوری داده از فرستنده هایی است که به مطالعه و حفاظت از محیط زیست زمین اختصاص داده شده اند. ماهواره، امواج رادیویی را از طریق فرستنده ها دریافت کرده و مختصات فرستنده ها را به کاربران اعلام می کند.

پلیکان خاکستری (Pelecanus crispus)بعنوان پرنده هدف به منظور ردیابی مسیر مهاجرت انتخاب شده است. پلیکان خاکستری یکی از بزرگترین پلیکانها با طول 160 تا 180 سانتیمتر و وزن تقریبی 10 کیلوگرم می باشد، که یکی از سنگین ترین پرندگان دنیا می باشد. بر اساس BirdLife International، در حال حاضر جمعیت جهانی این گونه تنها 000/10 الی 000/20 قطعه می باشد. در زمستان اخیر، بیش از 1000 قطعه که 5 تا 10 درصد جمعیت جهانی این گونه را شامل می شوند در تالاب انزلی به ثبت رسیده است.

4 پلیکان خاکستری بوسیله آقای عاشوری کارشناس پرندگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در تاریخ 12 و 13 اسفند 1394 در تالاب انزلی زنده گیری شده اند. ردیابهای ماهواره ای توسط آقای واتانابه، کارشناس بخش حفاظت از اکوسیستم تالاب پروژه بر روی این پلیکان ها نصب شدند. این ردیابها با وزن 60 گرم برای پلیکان ها توسط شرکت علمی نماد در کشور ژاپن تهیه شده اند. 4 پلیکان همراه با ردیابهای ماهواره ای در ایستگاه محیط بانی سرخانکل رها سازی شدند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از سیستم ARGOS تا تاریخ 16 اسفند ماه سال 1394، همه پلیکانها در تالاب انزلی حضور داشتند. این پرندگان منطقه را به سمت مکانهای جوجه آوری در کشورهای شمالی ترک خواهند کرد.

اطلاعات جدید از مهاجرت این پلیکان ها در همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.