فعالیت های پایلوت مشترک

ردیابی ماهواره ای پرندگان مهاجر

  • هدف: شناسایی مسیرها و مقاصد مهاجرت پرندگان مهاجر از تالاب انزلی و ایجاد یک شبکه تالاب با همکاری کشورهای خارجی جهت حفاظت از مسیرهای پرواز پرندگان مهاجر.
  • دستاورد: محل های توقف و جوجه آوری پلیکان خاکستری و محل زمستان گذرانی حواصیل ارغوانی شناسایی شد
  • برنامه های آتی: یک بررسی ماهواره ای دیگر در زمستان آتی بر روی پلیکان خاکستری اجرا خواهد شد. باید شبکه تالاب با همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد گردد.
  • مطلب: پلیکان خاکستری بالغ در منطقه حفاظت شده قزل آگاج آذربایجان  توقف کرده و سپس در طول بهار تا تابستان به دلتای ولگا در روسیه مهاجرت کرده است. یک حواصیل ارغوانی به تالاب هویزه در مرز ایران و عراق، و حواصیل دیگر به منطقه حفاظت شده سد ایزد خواست در استان فارس جهت زمستان گذرانی مهاجرت کردند.
ردیابی ماهواره ای پرندگان مهاجر تالاب انزلی
ردیابی ماهواره ای پرندگان مهاجر تالاب انزلی