تیم کارشناسی جایکا در حال حاضر به منظور ارتقای عملکرد محیط بانان از اداره کل حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده تالاب انزلی حمایت می کند. تمام فعالیت های شکار در این زمستان ممنوع است. با این وجود هنوز فعالیت های شکار غیرمجاز در تالاب انزلی وجود دارد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان از تیم کارشناسی جایکا برای شناسایی مکان های شکار غیر قانونی با استفاده از پهپاد درخواست حمایت کرد.

آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا، آقای حمزه عشوری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان صومعه سرا، و محیط بانان منطقه سیاه درویشان برنامه گشت زنی مشترک را در تاریخ 15 اسفندماه 1396 به منظور کنترل فعالیت های شکار غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش سلکه و سرخانکل با استفاده از پهباد اجرا کردند.

چندین سایت شکار غیرمجاز در منطقه سیاه درویشان، واقع در ساحل شمالی پناهگاه حیات وحش سرخانکل توسط پهباد شناسایی شد. پس از شناسایی تور هوایی غیرقانونی، سایر محیط بانان از منطقه سیاه درویشان به سرعت برای پاکسازی محل از تور هوایی غیر قانونی به منطقه اعزام شدند. فعالیتهای گشت زنی بوسیله پهباد باید در سایر مناطق تالاب انزلی ادامه یابد.

یکی از دلایل اصلی که تالاب انزلی در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر قرار گرفته است، شکار بی رویه بود. بنابراین کنترل شکار غیرمجاز حائز اهمیت می باشد.

تیم کارشناسی جایکا، در حال برنامه ریزی برای انجام گشت زنی های بیشتر بوسیله پهپاد با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در سایر مناطق تالاب انزلی می باشد. علاوه بر این، تیم کارشناسی جایکا به حمایت از افزایش عملکرد ایستگاههای محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست، به منظور کاهش شکار غیرمجاز ادامه خواهد داد.