اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان با همکاری آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی-فاز دوم، قصد دارد دوره آموزشی را در مرکز آموزش زیست محیطی سلکه اجرا نماید. این برنامه شامل ۵ بخش می باشد که هر کدام در روزهای مختلف اجرا خواهد شد.

مرکز آموزش زیست محیطی با امکاناتی شامل برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری مکانی مفید و جذاب نه تنها برای شرکت کنندگان برنامه ها بلکه برای عموم مردم می باشد. هر چند، مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، به علت کمبود منابع انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان جهت مدیریت آن، معمولاً برای استفاده عموم تعطیل می باشد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آموزش مدیران و راهنمایان جهت باز نگه داشتن مرکز برای استفاده عموم در تعطیلات آخر هفته می باشد.

اولین برنامه از این دوره روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. حدود ۱۶ نفر از مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و سازمان های مردم نهاد عضو زیرکمیته آموزش در این برنامه شرکت داشتند. دستور کار برنامه اول شامل درک چگونگی استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی و تجهیزات آن، فراگیری فعالیت های تجربی آموزش زیست محیطی در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، آموزش نحوه استفاده از تجهیزات به سایر مربیان و استفاده از مخفیگاه پرنده نگری و برج پرنده نگری برای تماشای پرندگان بود.

سایر برنامه ها شامل آشنایی با اکوسیستم تالاب انزلی، مدیریت بحران در فعالیت های خارج از کلاس، ارائه توضیحاتی در مورد بازی های طبیعت در مرکز آموزش زیست محیطی و برنامه های آتی در راستای بهره برداری از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی می باشد.

دومین برنامه از این دوره، با محوریت آشنایی با تالاب انزلی، روز پنجشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۶برگزار خواهد گردید.

لازم به ذکر است، پس از پایان دوره، به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر به عنوان کارشناس آموزش زیست محیطی، در برنامه های آموزش زیست محیطی با استفاده از مرکز اعطا خواهد شد.