ارائه همکاری های فنی در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی از اردیبهشت 1393 آغاز شده و به مدت پنج سال به طول خواهد انجامید.

پیش از آغاز فاز دوم پروژه ، آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) فاز اول را با همکاری دستگاه های ذی ربط با محوریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به انجام رساند. از دستاورد های فاز اول پروژه می‌توان به تاسیس کمیته مدیریت تالاب انزلی، تهیه طرح اجرایی اکو توریسم و تهیه نقشه منطقه بندی اشاره نمود. پیرو دستاوردهای فاز اول پروژه، فاز دوم هدف دستیابی به نظام مدیریت فراگیر تالاب انزلی را از طریق دخیل نمودن تاثیر گزار دستگاه های ذی ربط دنبال می‌کند:

  • ارتقاء ظرفیت کمیته مدیریت تالاب انزلی

  • تعیین و اجرای فعالیت های الگویی مشترک

  • تشریک علوم و تجارب در سطح منطقه ای و بین الملل

به منظور دستیابی به اهداف مذکور و مشارکت در پروژه، انتظار می‌رود که دستگاه های ذی ربط تحت محوریت استانداری گیلان و اداره کل محیط زیست استان، به همکاری و هماهنگی تاثیر گزار نائل آیند. امید که پس از گذشت پنج سال، آنگاه که پروژه پایان می‌پذیرد، بتوان نظام مدیریت فراگیر تالاب انزلی، تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی را به عنوان مدل حفاظتی تالاب ها در جمهوری اسلامی ایران و سایر مناطق معرفی نمود. همچنین امیدواریم که تالاب با دریافت آب پاک، در سایه استفاده خردمندانه جوامع محلی از منابع تالاب به عنوان یک میراث طبیعی، قادر به حفظ و بقای چشم اندازهای زیبا و بی بدیل و تنوع زیستی غنی خود باشد.