این لوگو به عنوان یک نماد برای تالاب انزلی وهمچنین همزیستی انسان و طبیعت در تالاب، شامل گل لاله تالابی، پلیکان، ماهی و یک ماهیگیر می‌باشد. این لوگو می‌تواند توسط عموم مردم برای فعالیت‌های حفاظت تالاب انزلی مورد استفاده قرار گیرد.