برنامه آموزش زیست محیطی در تاریخ 14 آذر ماه 1395 در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

39 نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی، دانشگاه بنت الهدی صدر از رشت در این برنامه شرکت داشتند. این شرکت کنندگان در آینده ای نزدیک معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه خواهند بود.

آقای واتانابه کارشناس آموزش زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم از تیم کارشناسی جایکا در مورد تاریخچه آموزش زیست محیطی در کشور ژاپن ، طرح اجرایی و فعالیت های پایلوت مشترک آموزش زیست محیطی پرداختند. ایشان بیان داشتند کخ زمان زیادی برای حل مشکلات تالاب انزلی باید درنظر گرفته شود. بویژه پایش و مدیریت تطبیقی تالاب انزلی باید برای دراز مدت ادامه یابد. کشور ژاپن دارای تجربه 40 ساله در مورد اجرای برنامه آموزش زیست محیطی در مدارس توسط وزارت آموزش، فرهنگ ، علوم و فنون می باشد. با توجه به تجارب بدست آمده در کشور ژاپن، تیم کارشناسی جایکا توصیه می کند تا برنامه های تجربه محور در مرکز آموزش زیست محیطی سلکه برگزار گردد. بر اساس نتایج بدست آمده توسط موسسه تحصیلات جوانان ژاپن، کودکان و نوجوانانی که فعالیت تجربی بیشتری در طبیعت دارند دارای اخلاق و حس عدالت ورزی بهتری نسبت به گروه سنی مشابه ولی با تجربه کمتر در طبیعت می باشند. ایشان بعلاوه بیان داشتند که از آنجاییکه این گروه در آینده معلم خواهند شد، بنابراین نقش مهمی در آموزش دانش آموزان و درگیر کردن آنها در برنامه ها و فعالیتها در راستای حفاظت از تالاب انزلی دارند

سپس شرکت کنندگان به منظور تجربه طبیعت واقعی از طریق فعالیت پرنده نگری به خارج از کلاس رفتند و با استفاده از دوربین های دوچشمی و تلسکوپ توانستند پرنده های موجود مانند اگرت (قار)، باکلان، کشیم گردن سیاه در پناهگاه حیات وحش سلکه را از طریق مخفیگاه پرنده نگری و برج پرنده نگری تماشا کنند. تیم کارشناسی جایکا امیدوار است تمامی شرکت کنندگان به اهمیت و تاثیر فعالت های تجربه محور مانند پرنده نگری در برنامه های آموزش زیست محیطی دانش آموزان پی برده باشند.

در آموزش های کلاسی، خانم یوسف زاده، کارشناس آموزش زیست محیطی، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، به توضیح محتوای کتاب ” پرندگان تالاب انزلی پرداختند . سپس شرکت کنندگان به ذکر سوالاتی در مورد مرکز، فعالیتهای پروژه، برنامه های آموزش زیست محیطی و سایر مطالب مربوطه پرداختند.

خانم دکتر موسی پور، استاد دانشگاه بنت الهدی صدر نیز به ارائه مطالبی در مورد تالاب انزلی و اهمیت و جایگاه بین المللی آن بعنوان زیستگاه حیات وحش و بویژه پرندگان مهاجر پرداخته و به لزوم اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی تاکید کرد.