عملیات اجرایی کنترل فرسایش کوهستانی در زیر حوضه آلنزه از حوضه رودخانه ماسال و شاندرمن (فعالیت پایلوت مشترک- 1396) توسط زیر کمیته مدیریت آبخیز تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی به عنوان یک فعالیت پایلوت مشترک پروژه، در شهریور ماه 1396 تکمیل گردید. در اواخر اردیبهشت ماه سال 1397 سازه های مذکور مورد بازرسی قرار گرفت و نتایج بازرسی تأیید نمود که سازه‌های اجرا شده، پس از فصول سخت، از پاییز تا بهار، با بیشترین مقدار بارش باران و برف، شرایط خوبی را حفظ نمودند.

پس از فصل بهار، به طور معمول بارش شدیدی در منطقه مشاهده نمی‌شود اگرچه یک بارندگی شدید در اواسط خرداد ماه در این منطقه اتفاق افتاد که حتی در این منطقه نیز غیر معمول بود.

آقای اسدی، کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان که یکی از اعضای اصلی زیر کمیته مدیریت آبخیز می‌باشد، به منظور بررسی شرایط آغاز عملیات اجرایی، در تاریخ 24 خرداد ماه 1397، از منطقه بازدید نمود.

بر طبق نتایج این بازدید، تأیید شد که تمامی سازه‌های اجرا شده مطابق با طراحی صورت گرفته عمل نموده‌اند. دیواره‌ها، جریان رسوبات را متوقف نموده و انرژی را کاهش داده‌اند، کانال‌های انتقال آب، جریان آب و رسوبات را محدود نموده تا از هرگونه آسیب رساندن به هر دو سمت آبراهه جلوگیری نمایند و سازه آب‌نما به طور کامل جاده را حفظ نمود و هیچ گونه آسیبی بر روی جاده مشاهده نشد.

می‌توانید تصور نمایید؟ اگر هیچ سازه‌ای در آن‌جا احداث نشده بود، سیل به سرعت و با انرژی زیاد جریان می‌یافت و بلوک خاک را که در بالادست جاده واقع شده است را فرسایش می‌داد و خاک فرسایش یافته با جریان رسوبات ترکیب می‌شد و انرژی جریان بسیار بیشتر از انرژی اولیه افزایش می‌یافت. سپس جریان رسوبات مستقیم با جاده برخورد نموده و در نتیجه، جاده به طور کامل تخریب می‌شد.

در حالی که شرایط موجود نشان می‌دهد که تمامی سازه‌های اجرا شده چنین جریانی از آب و رسوبات را به درستی متوقف نموده‌اند. در نتیجه هیچ آسیبی به جاده و همین‌طور آبراهه، وارد نشده است.

ممکن است افرادی بگویند که حفره‌های بزرگی در کانال انتقال آب ایجاد شده است. بله، وجود دارند اما هدف از این سازه‌ها جلوگیری از تأثیرات بلایای طبیعی و به حداقل رساندن آسیب‌ها به بهترین شکل و به طور طبیعی در منطقه می‌باشد. سازه‌های زیبا، به معنی عدم کارکرد سازه می‌باشد و سازه های کثیف شده و یا آسیب دیده به عنوان سازه‌های “عمل کرده” با جذب نیرو‌های طبیعت ارزیابی می‌شوند.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در حال آماده شدن برای عملیات اجرایی در سال پیش رو می‌باشد. عملیات اجرایی در بالادست و پایین دست سازه‌های موجود که به عنوان فعالیت پایلوت مشترک در سال 1396 اجرا شدند، انجام خواهد شد. قطعاً تداوم عملیات اجرایی تا رسیدن به بهترین شکل سازه‌ها، موجب عملکرد بهتر سازه ها خواهد شد. ازاینرو، انتظار می رود اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان عملیات اجرایی در این منطقه را کامل نماید.

دیواره 5 – 17 رسوبات را متوقف نموده است.

کنترل فرسایش آلنزه

ترکیب سازه‌ها، محدوده و جاده موجود را حفاظت نموده است.

کنترل فرسایش آلنزه

دیواره شماره 2 – 17 از جاده در مقابل جریان رسوبات حفاظت نموده است.

کنترل فرسایش آلنزه

رسوبات متوقف شده در پشت دیواره

کنترل فرسایش آلنزه

سنگ‌های بزرگ (به قطر 1 متر) در آبراهه جریان یافته اند اما سازه‌ها از جاده در مقابل آن ها حفاظت نموده‌اند. دیواره شماره 1 - 17

کنترل فرسایش آلنزه

ترکیب سازه‌ها آبراهه را از فرسایش حفظ نموده است.

کنترل فرسایش آلنزه