اداره حفاظت محیط زیست انزلی در تاریخ 23 آبان 1394با همکاری جوامع محلی و ندامتگاه انزلی در اقدامی مشترک در منطقه کرگان این شهرستان فعالیت جمع آوری گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) را برگزار نمود.

حدود 20 عدد قایق به شمول چهار نفر از اعضای تیم کارشناسی جایکا متشکل از دو کارشناس ژاپنی به منطقه کرگان که تقریباً پوشیده از سنبل آبی می باشند رفته و در این فعالیت مشارکت نمودند.

کارشناس ژاپنی وزن تقریبی گیاه سنبل آبی جمع آوری شده از منطقه کرگان در این فعالیت را حدود 800 کیلوگرم برآورد نموده است. به عنوان نخستین گام در جمع آوری سنبل آبی از تالاب انزلی و کنترل رشد بی رویه این گیاه، تاکنون نتیجه مطلوبی از این فعالیت بدست آمده است اما متاسفانه همچنان مقادیر بسیاری از این گیاه در محیط باقی مانده است. بنابراین ضروریست فعالیت مذکور به مدت چند سال به طور مستمر ادامه یابد. چرا که در صورت توقف آن، بی شک بدلیل سرعت تکثیر بالای این گیاه، شاهد رشد بی رویه آن خواهیم بود. جایکا بدینوسیله آمادگی خود را برای همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در فعالیت جمع آوری گیاه سنبل آبی بر اساس تجارب مشابه در ژاپن، اعلام می دارد.