آقای توموئو آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، در برنامه ” مهتاب شبان” شبکه باران، در تاریخ 16 اسفند ماه 1395 حضور داشتند. ایشان درباره پروژه و فعالیتهای آن با آقای محمد رضا محبی، مجری برنامه و آقای نازک بین شخصیت عروسکی این برنامه به گفتگو پرداختند.

امیدواریم گیلانیان بیشتری از طریق تماشای این برنامه با پروژه تالاب انزلی آشنا شده باشند.