در تاریخ 15 خرداد 1396، آقای آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب و سایر اعضای تیم کارشناسی به منظور پایش وضعیت جوجه آوری پرستوی دریایی تیره (Chlidonias hybrid) بوسیله کایاک به پناهگاه حیات وحش سرخانکل رفتند. این پرنده در فصل بهار از آفریقا و یا کشورهای جنوب آسیا به منظور جوجه آوری به تالاب انزلی مهاجرت می نماید.

در نتیجه پایش، بیش از (حداقل 1000) آشیانه جوجه آوری بر روی برگ گیاه سه کوله خیز (Trapa natans)در بخش جنوبی پناهگاه حیات وحش سرخانکل شناسایی شدند. سه کوله خیز از گیاهان شناور می باشد. هرچند به منظور جلوگیری از دسترسی شکارچیان زمینی، پرستوی دریایی تیره بر روی سطح آب آشیانه سازی می کند.

تقریباً نیمی از آشیانه ها دارای تخم بوده که بقیه آنها در زیر ساختمانها وجود داشتند. هرچند برخی از آشیانه ها در حال حاضر دارای جوجه بودند. که این مرحله شروع فصل جوجه آوری پرستوی دریایی تیره می باشد. با توجه به HBW (http://www.hbw.com/) اخیراً جمعیت جهانی پرستوی دریایی تیره به صورت دقیق برآورد نشده است، اما تصور می شود که این تعداد به طور کلی در حدود000/300 الی 000/500/1 فرد در نوسان می باشد. بر اساس نتایج نظرسنجی بررسی جوجه آوری پرندگان تحت بررسی جامع اکوسیستم در سال 2015به عنوان بخشی از فعالیت های پایلوت مشترک 725/2 آشیانه پرستوی دریایی تیره تالاب در غرب تالاب انزلی شناسایی و ثبت شدند. این بدان معنی است که حداقل 450/5 پرنده بالغ در تالاب انزلی جوجه آوری کرده اند. که در آن زمان. بیش از 1 درصد از جمعیت جهانی پرستو دریایی تیره به تالاب انزلی به عنوان یک زیستگاه جوجه آوری وابسته است. یکی از معیار تالاب رامسر “حمایت منظم از 1٪ از افراد جمعیت یک گونه یا زیرگونه از پرندگان آبزی می باشد.”

از این رو تالاب انزلی به وضوح مطابق معیارهای تالاب رامسر می باشد. پرستوی دریایی تیره برای ساخت آشیانه نیازمند آب های کم عمق مناسب و تراکم جامعه گیاه آبزی می باشد. علاوه بر این موارد، پرستوی دریایی تیره سایت جوجه آوری خود را از تالاب غرب در سال 2015 به سرخانکل تغییر داده است.

آنها می توانند یک سایت جوجه آوری بسته به عوامل زیست محیطی مانند عمق آب و وضعیت پوشش گیاهی انتخاب نمایند. این بدان معنا است برخی زیستگاههای جایگزین در تالاب انزلی وجود دارند. پرستوی دریایی تیره یکی از گونه های مهم شاخص تالاب می باشد. بر اساس شرایط مورد نیاز آشیانه پرستوی دریایی تیره، می توان عمق آب تالاب هدف را به منظور مدیریت اکوسیستم تالاب تنظیم کرد.

تیم کارشناسی جایکا امیدوار است که جوجه های پرستوی دریایی تیره به خوبی رشد کنند!