جلسه ای در خصوص مرز تالاب انزلی در شرکت مدیریت منابع آب ایران مورخ 14 آذرماه 1397 با دبیری جناب آقای حاج رسولی ها، مدیر عامل شرکت و معاون وزیر نیرو، در تهران برگزار گردید.

آقای هیتوشی واتانابه، کارشناس اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا، معیارهای مورد استفاده جایکا در تعیین مرز اکولوژیکی تالاب انزلی، با حدود 195 کیلو مترمربع وسعت، را بیان نمودند که هم اکنون به دبیرخانه کنوانسیون رامسر در خرداد ماه 1397ارسال شده است. همچنین ایشان گزارشی را در رابطه با راهنمای کاربری اراضی بستر و حاشیه تالاب را ارایه دادند.

از طرفی، هم اکنون، وزارت نیرو مرز تالاب انزلی را بر مبنای قانون توزیع عادلانه آب تعیین و به تصویب رسانیده است. شایان ذکر است مرز وزارت نیرو از مرز اکولوژیکی رامسر سایت تالاب انزلی وسیع تر بوده که در آن هر گونه ساخت ساز، اعیانی، حفاری و احداث سازه ممنوع است. با این حال در حال حاضر تعداد زیادی روستا، کاربری های مختلف و جمعیت ساکن در محدوده بستر تالاب وجود دارند. همچنین مباحث زیادی فی مابین نهادهای زیربط و ساکنین محدوده بستر برای سالیان ادامه داشته و دارد که هیچ کدام منجر به یک راهکار نشده اند.

جناب آقای واتانابه به عنوان یک راهکار مفاهیم منطقه بندی و راهنمای کاربری اراضی را برای حل این مشکل به شرح ذیل توصیه نمودند:

در حال حاضر تعداد زیادی کاربری با وضعیت پیچیده ایی در تالاب انزلی وجود دارند. حتی با اعمال تغییراتی در مرز تالاب نمیتوان همه ی مشکلات را رفع و رجوع نمود.

بنابراین یک پلان منطقه بندی باید ایجاد گردد که مفاهیم استفاده خردمندانه را ترویج نماید. این پلان می بایست دارای پشتیبانی قانونی شده و توسط نهادهای مربوطه به رسمیت شناخته شود. در همین راستا کمیته مدیریت تالاب انزلی با دبیری استاندار استان گیلان، زیرکمیته حقوقی و کارگروه منطقه بندی زیست محیطی و مدیریت کاربری اراضی در این راستا می توانند نقش مهمی را در جهت رفع این منازعات ایفا نمایند که مورد توجه تعداد زیادی از شرکت کنندگان قرار گرفت.