همزمان با برپایی نخستین جشنواره گل دهی لاله تالابی، که از تاریخ 1394/05/06 الی 1394/05/08 برگزار شد، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی با استفاده از محصولات آموزش زیست محیطی تهیه شده توسط پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی فاز یک با همکاری آژانس بین المللی همکاریهای ژاپن (جایکا) غرفه ای را برپا داشت. محصولات آموزشی تهیه شده توسط جایکا شامل دو کتاب (آشنایی با پرندگان تالاب انزلی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و آشنایی با اکوسیستم تالاب انزلی برای دانش آموزان مقطع متوسطه اول)، کلاه با لوگوی حفاظت تالاب انزلی و خبرنامه می باشد.

جشنواره لاله تالابی

محتویات کتاب ها توسط کارشناس آموزش زیست محیطی اداره محیط زیست شهرستان انزلی برای دانش آموزان بازدید کننده از این غرفه توضیح داده شد. دانش آموزان مقطع ابتدایی با استفاده از بازیهایی کتاب، به طور غیر مستقیم با تالاب انزلی و پرندگان این تالاب آشنا شدند. دانش آموزان همچنین به وسیله هنر اریگامی، گل لاله تالابی که نماد تالاب انزلی است را ساختند.

جشنواره لاله تالابی