تیم کارشناسی جایکا طرح پایش آزمایشی بلند مدتی را در بخش شمالی پناهگاه حیات وحش سرخانکل از اواسط اکتبر ۲۰۱۶ آغاز کرده است.

یکی از دوربین های تله ای مجهز به سنسور مادون قرمز و دارای یک محرک می باشد. نصب دوربین تله ای، روشی است برای ثبت رفتار حیوانات وحشی بر روی حافظه قابل ضبط حتی در مواردی که پژوهشگر در محل حضور ندارد.

تصویرگربه جنگلی (Felis chaus) در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۵ و در ساعات پس از نیمه شب بوسیله دوربین تله ای ثبت گردیده است.

بررسی بر روی پستانداران در داخل و اطراف تالاب انزلی از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۶ بعنوان بخشی از بررسی جامع اکوسیستم که یکی از فعالیت های پایلوت مشترک تحت پروژه بود انجام گردید که گربه جنگلی بعد از گزارشاتی که توسط مردم محلی از حضورش در چندین بخش داخلی و اطراف تالاب انزلی شده بود، ثبت شد. با این حال، هیچ مدرک ملموس دیگری مانند مشاهده مستقیم، باقی گذاشتن نشانه در طبیعت و یا هر گونه تصویری در این بررسی بدست نیامده بود.

در نهایت، دوربین تله ای حضور گربه جنگلی را به وضوح ثبت کرد. این دوربین همچنین تصاویر دیگری از شغال طلایی و گراز وحشی را ثبت نموده است.

به نقل از توضیحات کتاب “فهرست کامل گونه های جانوری ایران” نوشته فیروز (۱۳۸۴)، پوشش متراکم، مانند پوشش جنگل خزر و یا بوته های انبوه و نیزار و بیشه های رودخانه ای، زیستگاه مناسبی برای گربه جنگلی در بسیاری از مناطق ایران به جز غرب (آذربایجان به کرمانشاه) و شرق خراسان می باشد. گربه جنگلی نسبت به گربه وحشی دارای جثه ای بسیار بزرگتر، اندام هایی نسبتاً بلندتر و دمی کوتاهتر است. این گربه قهوه ای روشن دارای سایه خاکستری و مایل به زیتونی است.

به نقل از توضیحات موجود در وب سایت فهرست قرمز IUCN 

گربه جنگلی، بر خلاف نامش ارتباطی جدی با جنگلهای گرمسیری، بعنوان زیستگاه “جنگلی” ندارد. اما برخلاف آن با زیستگاه تالابی حاوی آب و پوشش متراکم بخصوص نی مردابی، مرداب، محیط های ساحلی رودخانه ای، بیابانی و جنگل برگ ریز به شدت مرتبط است. تخریب زیستگاهها برای مصارف کشاورزی و یا توسعه زیرساخت ها از مشکلات موجود در ایران است.

گربه جنگلی از آنجایی که زیستگاه معمولش نیزار است، گربه نیزار نیز نامیده می شود. و از آنجایی که تالاب انزلی نیزارهای وسیعی را در بر می گیرد، گربه جنگلی یکی از مهمترین گونه های شاخص اکوسیستم این تالاب بشمار می آید.

دوربین تله ای قادر به ثبت میزان حضور حیات وحش، فراوانی، و تغییرات جمعیت آنها می باشد. تیم کارشناسی جایکا در حال حاضر ۲۰ دوربین تله ای را برای فعالیت پایش اکوسیستم تالاب انزلی تهیه کرده است.

پایش به منظور ارزیابی سیاست های زیست محیطی بلند مدت ضروری است. بدون پایش، پروژه نمی تواند موفقیت خود و یا روشی به منظور بهبود وضعیت را ثابت کند. تیم کارشناسی جایکا از “پایش اکوسیستم تالاب انزلی و حوضه آبخیز آن” بعنوان یک فعالیت پایلوت مشترک دیگر حمایت می کند.