تیم کارشناسی جایکا، یک دستگاه کمرا ترپ (دوربین تله ای) را به منظور پایش جانوران پستاندار در پناهگاه حیات وحش سلکه نصب نموده است. دوربین تله ای با قابلیت کنترل از راه دور، مجهز به یک سنسور مادون قرمز جهت تشخیص حرارت بدن به عنوان یک محرک می باشد. کمرا ترپینگ (استفاده از دوربین تله ای) روشی برای عکسبرداری از حیوانات وحشی با قابلیت ثبت آنها در کارت حافظه دوربین در صورت عدم حضور محقق در محل می باشد و در مطالعات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد.

شغال طلایی (Canis aureus) یکی از پستانداران معمول در سلکه است. تصویر آنها معمولا هر روز توسط این دوربین تله ای گرفته می شود. شغال طلایی، جانوری شبگرد و پگاه گرد است، بنابراین مشاهده آن در طول روز دشوار است. هرچند این دوربین ها می توانند فعالیت آنها را در طول شب به طور واضح ثبت نمایند.

شغال طلایی به عنوان جانوری شکارچی و لاشخور نقش بسزایی در اکوسیستم تالاب انزلی و پیرامون آن دارد. از آنجایی که این جانور لاشخور از جوندگان به عنوان طعمه تغذیه می کند در ارتقای بهداشت هم نقش بسزایی دارد و برای انسانها نیز مفید می باشد.