یک دستگاه دوربین تله ای، برای پایش گونه های پستانداران در پناهگاه حیات وحش سلکه توسط تیم کارشناسی پروژه (تیم کارشناسی جایکا)، نصب گردید.

در شهریور و مهرماه سال 1394 چندین تصویر از گربه توسط دوربین تله ای ثبت گردید. از آنجاییکه تشخیص گربه خانگی و گربه وحشی از هم بسیار دشوار است، از اینرو عکسها برای دکتر نوریاکی ساکاگوچی، متخصص گربه سانان وحشی و مشاور ارشد جایکا (مشاور ارشد حفاظت از طبیعت) ارسال شد.

بر اساس تشخیص ایشان، تصویر ثبت شده به علت داشتن طرح خالدار معمول روی بدنش مربوط به “گربه وحشی آسیایی، (Felis silvestris ornate)” می باشد.

به نقل از توضیحات موجود در وب سایت IUCN، گروه متخصص گربه سانان به نشانی لینک زیر، گربه وحشی آسیایی به طور گسترده ای از قفقاز و ترکیه به غرب هند، از شمال به قزاقستان، غرب چین و جنوب مغولستان از جمله ایران پراکنده شده است.

از آنجاییکه همه زیرگونه های گربه وحشی، از جمله گربه وحشی آسیایی، بوسیله گربه های خانگی مورد تهدید واقع می شوند. جفت گیری با گربه خانگی می تواند منجر به از بین رفتن اطلاعات ژنتیکی شود که یکی از تهدیدهای مهم بشمار می آید.

یکی دیگر از تهدید های مهم، شکار غیر قانونی بر اثر درگیری با انسان است. گزارش های دریافتی حاکی از آن است که گربه وحشی آسیایی، دام های سبک و مرغ ها را کشته و از این رو گزارش هایی از گرفتاری این گربه در تله، مسموم شدن، و یا کشته شدن بوسیله سگ گله موجود می باشد و یا این گربه در ایران و سایر مناطق قلمرو خود به طور غیر قانونی شکار شده است.

میزان مرگ و میر در اثر تصادفات جاده ای نیز می تواند در مناطق خاصی بالا باشد، همچنین، تخریب زیستگاه و کاهش کیفیت زیستگاه باقی مانده از جمله سایر مشکلات مهم محسوب می شوند. گربه وحشی آسیایی به علت تغییرات کاربری اراضی، تحت فشار شدیدی قرار دارد. سموم مورد استفاده برای دفع جوندگان و سایر مواد شیمیایی نیز از دیگر تهدیدات محسوب می شود.

http://www.catsg.org/index.php?id=102

نتایج بررسی دوربین های تله ای نشان می دهد که تالاب انزلی هنوز هم دارای ارزش قابل توجهی به عنوان زیستگاه حیات وحش می باشد. ما باید اکوسیستم تالاب انزلی را برای همیشه حفظ کنیم. تیم کارشناسی جایکا، به عنوان یکی از فعالیت های پایلوت مشترک نه تنها از پایش اکوسیستم بلکه از سایر فعالیت های حفاظتی نیز، حمایت خواهد نمود.