فعالیت های پایلوت مشترک

توسعه مدرسه طبیعت تالاب انزلی

  • هدف: توسعه مدرسه طبیعت تالاب انزلی به منظور مطالعه اهمیت حفاظت از تالاب انزلی توسط دانش آموزان از طریق برنامه های تجربه محور.
  • خروجی: اداره کل آموزش و پرورش گیلان دارای زمینی با ساختمان های قدیمی در جزیره بهشتی در شهر انزلی می باشد. یک طرح بازسازی و همچنین تجهیزاتی شامل دوربین دوچشمی، تلسکوپ و میکروسکوپ تهیه شده است.
  • برنامه های آتی: عملیات بازسازی و ساخت و ساز آغاز و برنامه های تجربه محور توسعه داده خواهد شد.
  • مطلبمکان مورد نظر با وسعت بسیار زیاد در امتداد یک رودخانه در تالاب انزلی واقع شده و دارای نیزار و جنگل می باشد که برای برنامه های تجربه محور بسیار مناسب است. برنامه های آموزشی مشابه بسیاری در این پروژه در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه انجام شده است. اگرچه با توجه به تعداد دانش آموزان ساکن شهرهای اطراف تالاب انزلی، ظرفیت مرکز محدود می باشد. مدرسه طبیعت دارای موقعیت مکانی خوب و تاسیسات مناسب برای گسترش آموزش زیست محیطی می باشد.
توسعه مدرسه طبیعت تالاب انزلی
توسعه مدرسه طبیعت تالاب انزلی