اگر چه ورود پسماند به داخل تالاب انزلی تنها دلیل مرگ تالاب نبوده اما می توان آنرا یکی از عواملی دانست که منجر به نابودی تالاب خواهد شد. از این رو لازم است از ورود پسماند های جامدی که توسط رودخانه ها به تالاب می رسند ممانعت به عمل آید.

برای این منظور، تیم کارشناسی جایکا  ساختار ساده ای از تور زباله گیر را که به آسانی در عرض روخانه های مشرف به تالاب قابل نصب میباشد، تهیه نموده است. این فعالیت یکی از فعالیتهای پایلوت مشترک زیر کمیته مدیریت پسماند بوده که تحت پروژه میریت اکولوژیک تالاب انزلی – فاز دوم انجام گرفته است.

تورهای زباله گیر در 28 آبان 1397 به صورت آزمایشی در پایین دست رودخانه های جاری در دو روستای دهنه سر شیجان و جیرسرباقرخاله در حوزه تالاب انزلی نصب گردید. نتایج حاصل از پایش عملکرد تورها پس از نصب نشان می دهد که نصب تورها تاثیر بسزلیی در به دام انداختن زباله های شناور داشته و نیز تاثیر عمده ای در جلوگیری از ورود پسماند به داخل تالاب انزلی دارد.

پاکسازی تورها نیز طبق توافقات صورت گرفته با دهیاران روستاهای مربوطه به صورت دوره ای انجام می گیرد و لازم به ذکر است  که پایش مداوم برای بهره برداری پایدار از این تورها بسیار حائز اهمیت می باشد.

همچنین این فعالیت به افزایش آگاهی روستادیان در زمینه مدیریت پسماند کمک می کند و تاثیر چنین فعالیتی، زمانی بیشتر خواهد بود که سازمانهای ذیربط اقدام به توسعه ی فعالیت در سایر روستاهای نزدیک تالاب انزلی نمایند.