سیزدهمین نشست اجلاس متعاهدین کنوانسیون رامسر (COP13) در بازه زمانی 29 مهر لغایت 7 آبان1397، در Festival Arena ایالات متحده عربی امارات، دبی برگزار گردید. در طول بازه مذکور، کشورهای متعاهد به ارزیابی پیشرفت عملکرد اجرایی کنوانسیون و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها پرداخته و کارها و اقدامات خود و دبیرخانه برای دوره سه ساله بعدی را برنامه ریزی نمودند. موضوع COP13 “تالاب ها برای زندگی شهری پایدار در آینده” بوده است.

در تاریخ 4 آبان، دفتر مرکزی جایکا به اتفاق دبیرخانه رامسر و وزارت محیط زیست ژاپن میزبان یک رویداد جانبی به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی تسهیل بهره برداری خردمندانه از تالاب های واقع در مناطق شهری ونیمه شهری بوده است. بر اساس نمونه های عملی مدیریت تالاب ها در ایران (تالاب انزلی)، السالوادور، گینه نو و ژاپن، در خصوص اینکه چگونه می توان پیشرفت های روزافزون تری در روند اجرای تصمیمات رامسر نظیر اصل قطعنامه XI.11 در راستای برنامه ریزی و مدیریت تالاب های شهری و نیمه شهری حاصل نمود، به بحث و تبادل نظر پرداختیم. در این رویداد جانبی، آقای آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا مطالبی در خصوص “افزایش آگاهی ها در مورد (1) وظایف و عملکرد تالاب انزلی (اهمیت بیولوژیکی و فرهنگی) و (2) مفهوم رویکرد حوضه رودخانه (مثال: رسوب، تصفیه آب، مدیریت پسماند) به منظور حذف نام تالاب از “فهرست مونترو” ارائه نمودند.

از جمله رویدادهای جانبی دیگر می توان به ” ایجاد شبکه بین تالاب های ساحلی دریای خزر به منظور حفظ اکوسیستم منحصر به فرد از طریق همکاری برون مرزی بین المللی” اشاره نمود که در تاریخ 5 آبان توسط آقای آئوکی انجام شد. آقای آئوکی به توضیح مطالب عمده فاز دوم مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی پرداختند. آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب تیم کارشناسی جایکا در مورد نتایج بررسی ردیابی ماهواره ای پرندگان مهاجر توضیحاتی ارائه نموده و بر اهمیت شبکه سازی بین تالاب های ساحلی دریای خزر تاکید ورزید. تیم کارشناسی جایکا امید دارد رویداد مذکور نخستین گام در راستای نیل به همکاری های آتی بین ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر و سازمان های بین المللی قلمداد گردد.