به عنوان بخشی از فعالیت های حفاظتی، تابلوهای هشدار دهنده برای علامت گذاری اراضی، که به عنوان مناطق حفاظت شده، پناه گاه حیات وحش یا غیره اعلام شده اند، استفاده میگردد. در تالاب انزلی در حال حاضر چهار منطقه حفاظت شده وجود دارد که توسط اداره کل محیط زیست استان گیلان تحت حفاظت قرار دارند. در راستای پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی فاز 2، تیم کارشناسی جایکا تعداد 30 تابلوی هشدار دهنده را بر روی مرزهای 2 پناه گاه حیات وحش (چوکام و سلکه) و تنها منطقه حفاظت شده تالاب انزلی (سیاکشیم) نصب نمود. در مرحله دوم، تیم کارشناسی جایکا، پیشنهاد نصب 2 عدد بیشتر تابلو برای پناه گاه حیات وحش سلکه و 10 عدد تابلو برای پناه گاه حیات وحش چوکام را، که قبلا تابلویی در آنجا نصب نشده بود، دادند. تابلوهای پیشنهادی در مرحله دوم بر اساس دستورالعمل جدید سازمان حفاظت محیط زیست برای تابلوهای هشدار دهنده طراحی و نصب گردید که تا حدودی با تابلوهای پیش از نظر ظاهری متفاوت می باشد.

علامت گذاری اراضی حفاظت شده ایی که دارای گونه های گیاهی و جانوری غنی هستند، از ویژگی های اصلی حفاظت از مناطق بوده که به بازدید کنندگان هشدارهای لازم را برای ورود و تخریب نکردن عرصه های مذکور را میدهد. شایان ذکر است تالاب انزلی بسیار وسیع بوده و نصب تعداد بیشتری از تابلوهای هشدار دهنده توصیه می گردد.