پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی با پشتیبانی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) با استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی و تاسیسات جانبی آن از قبیل برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری در پناهگاه حیات وحش سلکه به ترویج فعالیت های ارتباطی، آموزشی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی (CEPA) می پردازد. به علاوه، فعالیت های اکوتوریسم نیز در مناطق داخل و اطراف تالاب انزلی آغاز شده است.

تالاب انزلی در معیشت جوامع محلی منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

آب بندان داری یک نظام سنتی و شاخص در تالاب انزلی می باشد که در آن، مناطقی از تالاب در فصل زمستان توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به مردم محلی اجاره داده می شود و آنان می توانند در این مناطق به انجام فعالیت های پایدار معیشتی از قبیل صید و شکار بپردازند.