فعالیت های پایلوت مشترک

بهبود عملکرد پاسگاه های محیط بانی

  • هدف: کنترل شکار، صید و کاربری اراضی غیر مجاز در مناطق حفاظت شده
  • خروجی: محیط بانان با حمایت تیم کارشناسی جایکا در استفاده از مولتی کوپتر، به کنترل شکار غیرمجاز پرداختند. آنها همچنین آموزش هایی از طریق گشت های مرز مناطق حفاظت شده با استفاده از نقشه GIS دریافت کردند.
  • برنامه آتی: تجهیزاتی از قبیل مولتی کوپتر، دوربین دو چشمی و تلسکوپ و همچنین آموزش نحوه استفاده موثر از آنها توسط تیم کارشناسی جایکا ارائه خواهد شد.
  • مطلب: تیم کارشناسی جایکا و محیط بانان گشت های مشترک متعددی برای شناسایی شکار غیر مجاز با استفاده از مولتی کوپتر در زمستان ۱۳۹۶ برگزار کردند. در این گشت ها محل های شکار غیر مجاز بسیاری در نزدیکی پاسگاه محیط بانی پناهگاه حیات وحش سلکه شناسایی شد که دو مورد از آنها در مقیاس بزرگ با تور هوایی و کومه های شکار بودند. محیط بانان بر اساس مختصات مشخص شده توسط مولتی کوپتر بلافاصله در محل حاضر شده و اقدام به تخریب ادوات شکار نمودند.
بهبود عملکرد پاسگاه های محیط بانی تالاب انزلی
بهبود عملکرد پاسگاه های محیط بانی تالاب انزلی