به عنوان بخشی از فعالیت های پروژه ، مدیریت کاربری اراضی و پایش تالاب در حال انجام میباشد که توسط تیم کارشناسی جایکا حمایت می گردد. در این رابطه، تیم کارشناسی جایکا معتقد است که دسترسی به اطلاعات دقیق از تالاب از جمله موارد مهم در مدیریت آن می باشد.  سیستم ماهواره ایی ناوبری جهانی (GNSS) با ارسال موقعیت دقیق عوارض در فواصل مکانی و زمانی، به کارشناسان اکوسیستم تالاب این اجازه را خواهد داد که اطلاعات دقیقی از وضع موجود از تالاب و عوامل متغییر آن بدست آورده و پایش نمایند. از جمله موارد کاربرد این سیستم اندازه گیری سطح آب و مرز دقیق تالاب است.

بنابراین جایکا پشتیبانی مالی را به منظور تهیه پکیج کاملی از یک دریافت کننده چندفرکانسه به منظور تسهیل و تدقیق پروژه های پایلوت مشترک در حال انجام در کارگروه منطقه بندی زیست محیطی و مدیریت کاربری اراضی انجام داد. در این راستا نماینده توزیع کننده سیستم در ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی 2 دو روزه ایی مورخ 24 و 25 مردادماه 1397در تهران نمود که با شرکت کارشناس محیط طبیعی اداره کل استان گیلان، آقای مهندس حسن پور، برگزار گردید.

تیم کارشناسی جایکا امیدوار است که این تجهیزات در راستای مدیریت تالاب مفید واقع گردند.