کارگاه آموزش زیست محیطی توسط زیر کمیته آموزش زیست محیطی در تاریخ 20 آبان ماه سال جاری در محل همایش های اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار شد.

کارشناسان ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای حوزه تالاب انزلی شامل صومعه سرا، انزلی، ماسال، فومن، شفت و سازمانهای مردم نهاد در این برنامه شرکت نمودند.

آقای واتانابه مسئول آموزش زیست محیطی و حفاظت اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا به ارایه طرح اجرایی آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی و طرح پیشنهادی کارگاه آموزشی برای کارشناسان ادارات حفاظت محیط زیست استان گیلان در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در سلکه پرداختند. سپس خانم یوسف زاده کارشناس آموزش زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در مورد فعالیتهای زیست محیطی انجام شده در پروژه به ارایه مطلب پرداختند.