کارگاه پایش کیفیت آب توسط کارگروه پایش از زیر کمیته حفاظت اکوسیستم تالاب در تاریخ 30 مهرماه سال جاری در محل همایش های اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار شد. بیش از 30 کارشناس از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان، شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در این برنامه شرکت نمودند.

آقای دکتر هوریه، کارشناس مدیریت کیفیت آب از کشور ژاپن، مطالب کلیدی را در آغاز کارگاه ارایه داد، و همچنین در خصوص مطالعات موردی مدیریت و مدل سازی کیفیت آب در کشور ژاپن به ارایه مطلب پرداخت.

سپس چگونگی ارتقای دقت در اندازه گیری به منظور پایش کیفیت آب تالاب انزلی توسط اعضای زیر کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.