۳ خرداد ۱۳۹۵

در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۵، نشستی با عنوان مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد. نشست مذکور با حضور ۱۱ نفر از سازمان های مختلف شامل تیم کارشناسی جایکا، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، اداره کل بنیاد مسکن گیلان و اداره دادگستری شهرستان انزلی برگزار شد.

برپا کننده این نشست کار گروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی در زیر کمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی بوده است. هدف عمده از برگزاری نشست فوق، ایجاد درک واضح تر و جلب همکاری بیشتر افراد دست اندرکار در خصوص مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی تالاب بوده است.

هدف کارگروه مذکور شامل مدیریت پایدار تالاب انزلی و به حداقل رساندن تعارضات موجود بین کاربران در خصوص فعالیت های مختلف با توجه به پتانسیل هر منطقه و با در نظر گرفتن شرایط موجود در داخل و اطراف تالاب انزلی می باشد.

آقای مهندس عباس حسن پور، کارشناس منطقه بندی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، موارد زیر را ارائه نمودند. نخستین طرح منطقه بندی تالاب انزلی که در فاز اول پروژه توسط کمیته مدیریت تالاب انزلی به ریاست محترم استاندار وقت در تیر ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید. طرح و نقشه منطقه بندی مذکور هنوز در دسترس می باشد. اما به دلیل عدم همکاری دستگاه های ذیربط متاسفانه تاکنون به درستی اعمال نشده است. علاوه بر این، پس از تصویب نخستین طرح منطقه بندی مرزبندی تالاب بر اساس ” قانون توزیع عادلانه آب” وزارت نیرو تهیه شد. اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با همکاری تیم کارشناسی جایکا به منظور اطلاع رسانی و هشدار در خصوص مرزبندی مناطق حفاظت شده در صدد است تابلوهای راهنما در مرز مناطق نصب نماید.

همگی حاضرین با به روز رسانی طرح منطقه بندی و تهیه دستورالعمل مدیریت کاربری اراضی در داخل و اطراف تالاب انزلی موافقت نمودند.

تیم کارشناسی جایکا از به روز رسانی طرح منطقه بندی و تهیه دستورالعمل کاربری اراضی به عنوان یک فعالیت پایلوت مشترک در راستای حفاظت از اکوسیستم و ترویج استفاده خردمندانه از تالاب انزلی، پشتیبانی خواهد نمود.

نشست کارگروه منطقه بندی
نشست کارگروه منطقه بندی
نشست کارگروه منطقه بندی
نشست کارگروه منطقه بندی
نشست کارگروه منطقه بندی
نشست کارگروه منطقه بندی