یک برنامه پرنده نگری در تاریخ  6 اسفندماه 1396، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد. این برنامه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا برای 26 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه از دبیرستان کوثر شهرستان بندر انزلی، به همراه 4 نفر از کادر این مدرسه برگزار گردید.

در بخش کلاسی دانش آموزان با کلیات تالاب و اکوسیستم تالابی، مشکلات و راههای حفاظت از تالاب انزلی از طریق کتاب “اکوسیستم تالاب انزلی” و با توضیحات آقای قزل حسینی، سرپرست اداره آموزش از  اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان آشنا شدند و سوالات خود را مطرح نمودند.

سپس دانش آموزان با استفاده از برج پرنده نگری به مشاهده پرندگان زمستان گذران شامل مرغابیان، اردک سرسبز، اگرت، چنگر، خوتکا ،قوی گنگ و سایر پرندگان پرداختند.

در این برنامه، دانش آموزان با استفاده از میکروسکوپ ها به بررسی گیاهان پرداختند. همچنین فیلم “زندگی در تالاب انزلی” برای دانش آموزان شرکت کننده نمایش داده شد.