یک برنامه پرنده نگری در تاریخ 9 اسفند ماه 1396، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد. این برنامه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا برای 21 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از دبیرستان غیر انتفاعی نور شهرستان رشت به همراه 2 نفر از کادر این مدرسه و یکی از کارشناسان فرهنگی کانون برگزارگردید.

در بخش کلاسی دانش آموزان با کلیات تالاب و اکوسیستم تالابی، مشکلات و راههای حفاظت از تالاب انزلی از طریق کتاب “اکوسیستم تالاب انزلی”و با توضیحات خانم ابراهیمی فر از کارشناس فرهنگی، از  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان آشنا شدند.

سپس دانش آموزان با استفاده از برج پرنده نگری به مشاهده پرندگان زمستان گذران شامل مرغابیان، اردک سرسبز، اگرت، چنگر، خوتکا و سایر پرندگان پرداختند و پس از بازگشت به کلاس با استفاده از کارتهای معرفی پرندگان به اجرای بازی زیست محیطی جهت فراگیری اکوسیستم تالاب و پرندگان پرداختند.

در این برنامه، دانش آموزان با استفاده از میکروسکوپ ها به بررسی گیاهان پرداختند. همچنین فیلم “زندگی در تالاب انزلی” برای دانش آموزان شرکت کننده نمایش داده شد.

لینک های مرتبط:

برنامه پرنده نگری برای دانش آموزان دبیرستان کوثر شهرستان بندرانزلی:

 https://anzaliwetland.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-3/

برنامه پرنده نگری برای دانش آموزان دبیرستان امام جعفر صادق نوخاله:

 https://anzaliwetland.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-3-2/