یک برنامه پرنده نگری در تاریخ 16 بهمن ماه 1396، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا برای 34 نفر از دانش آموزان دختر پایه هشتم مقطع متوسطه از دبیرستان غیر انتفاعی نور شهرستان رشت به همراه 2 نفر از کادر این سه مدرسه و یکی از کارشناسان فرهنگی کانون برگزارگردید.

در بخش کلاسی دانش آموزان با کلیات تالاب و اکوسیستم تالابی، مشکلات و راههای حفاظت از تالاب انزلی از طریق کتاب “اکوسیستم تالاب انزلی” و با توضیحات آقای روشنی از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان آشنا شدند و همچنین از طریق کتابچه ” لاله تاابی” با گونه های مختلف پرندگان، پستانداران، ماهیان و گیاهان آشنا شدند.

سپس دانش آموزان با استفاده از برج و مخفیگاه پرنده نگری به مشاهده پرندگان زمستان گذران شامل مرغابیان، اردک سرسبز، اگرت، چنگر، خوتکا و سایر پرندگان پرداختند و از مسیر پیاده روی چوبی نیز دیدن کردند.

در این برنامه، دانش آموزان با استفاده از میکروسکوپ ها به بررسی گیاهان پرداختند. همچنین فیلم “زندگی در تالاب انزلی” برای دانش آموزان شرکت کننده نمایش داده شد.