یک بررسی به سرپرستی آقای دکتر زهزاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دکتر میرزاجانی از موسسه آبزی پروری آبهای داخلی به منظور شناسایی گونه های گیاهان آبزی اطراف مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه و دستیابی به اطلاعات پایه جهت استفاده در برنامه های آموزشی مرکز  آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در حال پیشرفت می باشد.

تیم تحقیق با همراهی آقای واتانابه کارشناس آموزش زیست محیطی و حفاظت از تالاب انزلی و آقای تقی پور، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان بررسی مشترکی را در اطراف مسیر چوبی و بیوتوپ در تاریخ 20 آبان ماه 1397 اجرا کردند.

گیاهان آبزی مانند عدسک آبی(Spirodela polyrhiza) ، تیزک (Najas marina)، دو گونه پوتاموژتون (Potamogeton nodosus) و (Potamogeton crispus)،  دو گونه گرز یا لوئی (Typha latifolia)  (Typha angustifolia)، نی (Phragmites australis)، سراتوفیلوم (Ceratophyllum demersum)، لاله تالابی (Nelumbo nucifera)، و پر طاووسی (Myriophyllum spicatum) در این بررسی مشاهده شدند.

نتایج این بررسی در برنامه های آموزشی آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.