29 اردیبهشت 1395

بررسی موارد ایمنی در مورد ساخت  و ساز سیستم فاضلاب وکیوم در منطقه کولیور انزلی در تاریخ 28 اردیبهشت1395 توسط مقامات دفتر جایکا در ایران و مقامات دفتر مرکزی جایکا در ژاپن، کارشناس محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، پیمانکار طرح فوق، مهندس ناظر ، سرپرست تیم کارشناسی جایکا و کارشناس مدیریت فاضلاب تیم مذکور انجام شد.

این مورد یکی ازفعالیت های پایلوت مشترک محسوب می شود که توسط زیر کمیته تخصصی مدیریت فاضلاب تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی اجرا می شود. در حال حاضر پساب های خانگی تولید شده در منطقه هدف به طور مستقیم به داخل تالاب انزلی تخلیه می شود. پس از اتمام پروژه، فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب واقع شده در بخش غربی شهر انزلی هدایت می شود.

در بررسی مذکور، آقای “ایکه دا” مقام مسئول مدیریت ایمنی در دفتر جایکا در ایران، رهنمودهایی را به پیمانکار در خصوص رعایت موارد ایمنی در اطراف محل ساخت سیستم وکیوم ارائه نمودند.

کارشناسان تیم کارشناسی جایکا از پیمانکار انتظار دارد تا کار ساخت سیستم را با رعایت موارد ایمنی و طبق برنامه زمان بندی انجام دهد. علاوه بر این، تیم کارشناسی جایکا امیدوار است که این طرح پایلوت مشترک در امر احیای تالاب انزلی و دستیابی به توسعه سیستم فاضلاب در حوزه آبخیز تالاب انزلی کمک شایانی بنماید.