برنامه های آموزش زیست محیطی بسیاری در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه برگزار گردیده است. هرچند بخشی از امکانات و تجهیزات باید به منظور برگزاری موثرتر برنامه های آموزش زیست محیطی تجربه محور ارتقا یابد. به منظور تبادل نظر درخصوص چگونگی ارتقای مرکز آموزش زیست محیطی با منابع محدود، کارگاهی در تاریخ 16 آذر ماه 1395 در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه با حضور اعضای زیرکمیته آموزش زیست محیطی شامل اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان گیلان، موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه، آقای قزل حسینی ( سرپرست اداره آموزش از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان) در مورد هدف برنامه توضیحاتی را ارائه دادند و خاطر نشان نمودند که به منظور گسترش فعالیتهای آموزش زیست محیطی با استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی احتیاج داریم تا در رابطه با چگونگی بهبود شرایط موجود و گسترش برنامه های تجربه محور در مرکز گفتگو و تبادل نظر نماییم.

آقای واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا، در مورد شرایط فعلی توضیحاتی را ارائه دادند و بیان داشتند که برنامه های کلاسی در مرکز اجرا می گردد، اما الویت اجرای برنامه های تجربه محور با استفاده از طبیعت واقعی می باشد. ایشان بیان داشتند که گروههای هدف این فعالیتها تنها دانش آموزان نیستند بلکه افراد محلی و بازدیدکنندگان نیز می باشند و جایکا امیدوار است تا مرکز به روی تمام بازدیدکنندگان باز شود.

این کارگاه در دو بخش برگزار شد و اعضای شرکت کننده نظراتشان را در رابطه با چگونگی ارتقا امکانات و تجهیزات در کلاس مرکز مانند تابلوهای حاوی توضیحات، نمایشگرهای دستی، مدل گونه ها، آکواریوم برای ماهیان، و همچنین امکانات در فضای بیرونی شامل احداث بیوتوپ، مسیر پیاده روی، تابلو های راهنما، پوسترهای حاوی توضیحات در برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری و همچنین لزوم تهیه امکانات آموزش زیست محیطی بیشتر نظیر پازل، بازیهای طبیعت، بروشور، و همچنین اجرای فعالیتهای تجربه محور بیشتر نه تنها با هدف پرنده نگری بلکه به منظور درک پرندگان آبزی و سایر بخش ها اظهار داشتند.

متاسفانه، فعالیت پرنده نگری به علت باران شدید لغو گردید. هرچند شرکت کنندگان بوسیله تلسکوپ و از داخل کلاس به پرنده نگری پرداختند.

تیم کارشناسی جایکا و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در مورد اینکه کدام امکانات و تجهیزات بر اساس الویت بندی انتخاب شوند گفتگو خواهند کرد.