در روزهای اخیر پرندگان بسیاری به تالاب انزلی آمده اند. پرندگان زمستان گذران بسیاری مانند فلامینگوی بزرگ، قوی فریادکش، پلیکان خاکستری، چنگر، اردک سرسبز، خوتکا، اردک سرحنایی، کاکایی سر سیاه و نوک خنجری در حال حاضر به تالاب انزلی بازگشته اند.

پناهگاه حیات وحش سلکه در حال حاضر مملو از پرندگان آبزی می باشد. علاوه بر پرندگان مهاجر زمستان گذران، تعداد زیادی پرنده بومی مانند طاووسک، حواصیل خاکستری، ماهی خورک، چارخو و پرستوی دریایی بال سفید نیز در تالاب انزلی حضور دارند.

پناهگاه حیات وحش سلکه در حال حاضر میزبان تعداد زیادی از پرندگان آبزی می باشد، که توسط محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان حفاظت می شوند. این محیط بانان نقش مهمی را در حفاظت از تالاب انزلی بویژه در پناهگاههای حیات وحش ایفا می کنند. در سال جاری، هر گونه شکاری ممنوع می باشد، هر چند شکارهای غیر قانونی بسیاری صورت می گیرد. با توجه به وسعت بالای تالاب انزلی، مدیریت آن با تعداد محدود محیط بانان بسیار دشوار است. از اینرو، تیم کارشناسی جایکا پیشنهاد می کند تعداد محیط بانان و تجهیزات آنها افزایش یابد.